Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 

 

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare 
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 
- Legea 571/2003, privind Codul fiscal 
- Legea 53/2003, Codul Muncii
b)
structura organizatorică, atribuțiile departamentelorprogramul de audiențe al autorității sau instituției publice, programul de funcționare

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:

Primăria Orașului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanța
Telefon: 0241487142, 487148, Fax: 0241239578,
e-mail:
primaria@cernavoda.ro
Site-ul oficial: www.primaria-cernavoda.ro


e) sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g)
lista cuprinzând documentele de interes public;

h)
lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

  • Ziua lui Mihai Eminescu – Ziua Culturii Naționale
    ***
  •    ***
  • Cernavoda se transformă pentru cinci zile în Orășelul lui Moș Crăciun ***
  • Programul casieriei în perioada sărbătorilor de iarnă ***
  • Moș Crăciun sosește la Cernavoda ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 10/08/2016
nr. vizite: 13118
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
vineri, 18 ianuarie 2019 07:42:52