Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

                            CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CERNAVODA

Serviciul social
Cămin pentru persoane vârstnice
Cernavoda ”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, funcționează ca serviciu de asistență socială, în regim rezidențial pentru persoane vârstnice, fără personalitate juridică, înființat și administrat de furnizorul Primăria Cernavoda - Direcția de Asistență Socială, cu sediul în orașul Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11, acreditat ca furnizor de servicii sociale. Sediul serviciului social este în orașul Cernavoda, str. 1907, nr. 10.

Serviciul social „Cămin pentru persoane vârstnice Cernavoda”, oferă următoarele tipuri de servicii sociale:

 • servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbracare - dezbrăcare, hrănire, comunicare;
 • servicii de suport : activități de petrecere a timpului liber, companie, deplasări în exterior
 • servicii medicale primare;
 • servicii de recuperare și reabilitare:
 • consiliere psihologică.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin pot fi persoanele vârstnice care se afla în una dintre urmatoarele situații:

 • sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
 • nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se pot gospodări singure;
 • se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii sau stării fizice precare.

Acte necesare admitere:

 • cererea pentru îngrijire în centru, adresată primarului orașului  Cernavoda;
 • actul de identitate beneficiar și reprezentant ori susținător legal;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces al soțului/soției sau sentința de divorț, după caz;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric medical, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea gradului  de dependență;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care specifica faptul că poate conviețui în colectivitate și nu are boli contagioase sau psihice;
 • analize medicale (V.D.R.L., SPUTA, HIV. MRF, HBS);
 • examen psihologic cu privire la capacitatea de discernământ;
 • ultimul cupon de pensie sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
 • documente doveditoare ale situației locative (de exemplu: copie contract vânzare–cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere, etc);

Contribuția beneficiarilor

            Serviciile se acordă de către personal calificat, cu plata unei contribuții, în funcție de veniturile solicitantului și a reprezentantului ori susținătorului legal, conform Hotărârii Consiliului Local.

 

 • Începe distribuirea tichetelor sociale pentru persoane vârstnice aferente lunii decembrie  ***
 • Anunț important privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor ***
 • Administrația Publică Locală și SNN dau startul la dansul pe gheață ***
 • ANUNȚ DE PARTICIPARE
  ***
 • Este cert, Spitalul Orășenesc Cernavoda va fi dotat cu computer tomograf! ***
    
Descrierea site-ului Programe Delimitare, numerotare și adresă secții de votare Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 09/09/2019
nr. vizite: 383
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
luni, 09 decembrie 2019 11:34:50