Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Anunt 32790- data publicării  joi, 1 noiembrie 2018


Primăria orașului Cernavoda organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante:

Serviciul/Biroul/ Compartimentul

Funcţia

Bibliografia

SERVICIUL TEHNIC- COMPARTIMENT TEHNIC INVESTIȚII

 

REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II,  GRAD: SUPERIOR
- 1 post

- Constituția României;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

- Legea 10/1995  republicată privind calitatea în construcții;

- HG 343/2017 – privind modificarea HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor-proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

SERVICIUL PATRIMONIU ȘI CADASTRU

 

INSPECTOR, CLASA I,  GRAD: DEBUTANT
- 1 post

- Constituția României;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

- Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

- Legea 287/2009 privind Codul Civil-- Titlul VI  Proprietatea Publică și  Titlul VII Cartea Funciară;

- Ordinul 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

SERVICIUL STRATEGIE ȘI PROIECTE

 

INSPECTOR, CLASA I,  GRAD: SUPERIOR
- 1 post

- Constituția României;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

-  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;

- H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale;

-  Legea nr.315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania ;

-  H.G. nr.759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

COMPARTIMENT PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

 

INSPECTOR, CLASA I, GRAD: ASISTENT 
- 1 post

- Constituţia României;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi;
- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi;
- Legea nr. 292/2011 -Lgea asistenţei sociale;

- Lege nr. 17 din  6 martie 2000, Republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei orașului Cernavoda din str. Ovidiu nr. 11 și constă în 3 etape consecutive:
1. selecția dosarelor de înscriere 
2. proba scrisă - în data de 05/12/2018, ora 10:00
3. interviul - în data de 10/12/2018, ora 10.00

Rezultatul selectiei dosarelor
  • OPRIRE FURNIZARE AGENT TERMIC ***
  • Noi oportunități pentru dezvoltare economică a orașului Cernavoda ***
  • Au început lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public stradal în orașul Cernavoda
                                                        
    ***
  • Școala, locul în care se construieşte viitorul, de astăzi vă aşteaptă! ***
  •   ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 01/11/2018
nr. vizite: 56635
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
duminică, 18 noiembrie 2018 03:14:55