Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

2013

-Disp. 1903/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei pentru reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul orașului Cernavoda

-
Disp. 1900/2013 - Dispoziție privind modificarea Anexei nr.3 a Dispoziției nr. 1860/2013 de aprobarea a procedurii de distribuire a pastilelor de iodura de potasiu catre populatia orașului Cernavoda

- Disp. 1892/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința de îndată din data de 19 decembrie 2013

- Disp. 1860/2013 - Dispoziție privind aprobarea procedurii de distribuire a pastilelor de iodura de potasiu catre populatia orașului Cernavoda

- Disp. 1818/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 11 decembrie 2013

- Disp. 1737/2013 - Dispoziție privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru analiza și aprobarea dosarelor de autorizare constituita in baza dispoziției nr. 1064/17.07.2012

- Disp. 1736/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 04 decembrie 2013

- Disp. 1735/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de produse ”furnizare 55 to de mixtura asfaltică BA 8”

- Disp. 1734/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică de lucrări ”Circuite secundare pentru extinderea rețelei de termoficare aferente PT7 și construire punct termic PT46 (str. Răsăritului) și PT7 (str. Mircea cel Mare - Dealul Sofia) inclusiv utilaje și dotări - proiectare faza PT+CS+DDE și execuție - etapa I

- Disp. 1722/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de casare pentru obiecte de inventar și materiale

- Disp. 1701/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de negociere pentru achiziția unui brad de Crăciun

- Disp. 1668/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei centrale și a subcomisiilor pentru inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

- Disp. 1650/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2013

- Disp. 1638/2013 - Dispoziție privind programarea și efectuarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului propriu pentru raportul anual conform O.M.F.P. 946/04.07.2005

- Disp. 1538/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 10/12/2013

- Disp. 1504/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2013

- Disp. 1489/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de produse ”Furnizare de produse de curățenie” organizată în data de 21 octombie 2013

- Disp. 1440/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Servicii de deszăpezire a străzilor din orașul Cernavoda” organizată în data de 14.10.2013

- Disp. 1376/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 30 septembrie 2013

- Disp. 1342/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 16 septembrie 2013

- Disp. 1173/2013 - Dispoziție privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru pentru ziua liberă de 16 august 2013 aprobată prin HG nr. 590/14.08.2013

- Disp. 1142/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 20 august 2013

- Disp. 1141/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilorpentru concursul organizat în data de 10/09/2013

- Disp. 989/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 29 iulie 2013

- Disp. 981/2013 - Dispoziție privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Sănătate înainte de toate” finanțat de Agenția Națională pentru Romi

- Disp. 978/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de lucrări organizat in data de 23 iulie 2013

- Disp. 977/2013 - Dispoziție privind aprobarea NORMELOR METODOLOGICE INTERNE pentru aplicarea art. 19 din OUG 34/2006 modificată de legea 193/2013 privind atribuirea contractelor de achiziție directă

- Disp. 968/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 24 iulie 2013

- Disp. 967/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de organizare și monitorizare a activităților ce se vor desfășura cu ocazia evenimentului cultural ”Zilele orașului Cernavoda”

- Disp. 960/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în intervalul 12-14/08/2013

- Disp. 937/2013 - Dispoziție privind numirea coordonatorului proiectului ”Sănătate înainte de toate” finanțat de Agenția Națională pentru Romi

- Disp. 878/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 29/07/2013

- Disp. 861/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare și estimare a pagubelor produse de ploaia torențială din 30.06.2013

- Disp. 833/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de verificare și control a produselor achiziționate conform contractului de achiziție publică nr. 14603/25.04.2013

- Disp. 828/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 20 iunie 2013

- Disp. 812/2013 - Dispoziție privind aprobarea Codului de conduita pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul Primăriei orașului Cernavoda

- Disp. 811/2013 - Dispoziție privind stabilirea unor măsuri referitoare la aplicarea legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

- Disp. 810/2013 - Dispoziție privind constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Primăriei orașului Cernavoda

- Disp. 805/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 18 iunie 2013

- Disp. 741/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de urmărirea comportării în timp a construcțiilor din proprietatea UAT Cernavoda

- Disp. 740/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei pentru gestionarea riscurilor conform O.M.F./P. 946/04.06.2013

- Disp. 676/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei pentru luarea măsurilor necesare implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015 la nivelul Primăriei orașului Cernavoda

- Disp. 670/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 20 mai 2013

- Disp. 669/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică de furnizare ”Cilindru compactor asfalt”

- Disp. 636/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința de îndată din data de 15 mai 2013

- Disp. 588/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de selecționare a documentelor

- Disp. 586/2013 - Dispoziție privind numirea echipei de implementare a proiectelor din cadrul Programului”Termoficare 2006-2015 căldură și confort”

- Disp. 535/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2013

- Disp. 534/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de invemntariere în cadrul compartimentului patrimoniu și cadastru pentru imobilele-construcții ce vor fi atestate în partimoniul domeniului public și privat al Orașului Cernavoda

- Disp. 517/2013 - Dispoziție privind aprobarea Codului Etic de Integritate al Funcționarilor Publici și al Personalului Contractual din cadrul Primăriei Cernavodai

- Disp. 490/2013 - Dispoziție privind aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015, a Planului Sectorial de acțiune pentru implementare, la nivelul Primăriei orașului Cernavoda, a strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, precum și pentru aprobarea inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei orașului Cernavoda

- Disp. 484/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică de lucrări ”Furnizare produse alimentare - pui, zahăr,orez, ulei, faină - pentru persoanele cu venituri reduse”

- Disp. 409/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 04 aprilie 2013

- Disp. 404/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică de lucrări

- Disp. 356/2013 - Dispoziție privind stabilirea modului de recuperare a timpului de lucru pentru zilele libere de 2 și 3 mai 2013 aprobate prin HG nr. 79/06.03.2013

- Disp. 350/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si soluționare a contestațiilorpentru concursul organizat în data de 08/04/2013

-
Disp. 349/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în intervalul 25-29.04.2013

-
Disp. 348/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în intervalul 24-26.04.2013

- Disp. 343/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 21 martie 2013

-
Disp. 316/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină a funcționarilor publici

-
Disp. 315/2013 - Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 342/2012 privind desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară

-
Disp. 309/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică de servicii ”Serviciu de mentenanță iluminat public stradal, ornamental și festiv în orașul Cernavoda”

-
Disp. 263/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică de ”Furnizare carburant auto pe bază de bonuri valorice pentru carburant auto” organizată în data de 14/03/2013 ora 11:00

- Disp. 235/2013 - Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Cernavoda

- Disp. 227/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern

- Disp. 200/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 19.02.2013

- Disp. 178/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 18.02.2013

- Disp. 137/2013 - Dispoziție privind împuternicirea polițiștilor locali ca agenți constatatori

- Disp. 122/2013 - Dispoziție privind prelungirea mandatului de mamager interimar al Spitalului Orășenesc Cernavoda

- Disp. 121/2013 - Dispoziție privind prelungirea mandatului Comitetului Director Interimar al Spitalului Orășenesc Cernavoda

- Disp. 98/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 28.01.2013

- Disp. 93/2013 - Dispoziție privind instruirea lucrătorilor în situații de urgență la nivelul Primăriei Cernavoda

- Disp. 71/2013 - Dispoziție privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Autorizația de construire nr. 104/2011

-
Disp. 70/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 23.01.2013

- Disp. 64/2013 - Dispoziție privind modificarea și completarea dispoziției nr. 1531/2012 privind coordonarea în vederea implementării sistemului de management al calității serviciilor conform standardului SR EN ISO : 9001:2001

- Disp. 51/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 21.01.2013

- Disp. 28/2013 - Dispoziție privind numirea lucrătorilor desemnați cu atribuții în aplicarea măsurilor de prim-ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor la nivelul Primăriei
Cernavoda


-
Disp. 27/2013 - Dispoziție privind numirea lucrătorilor care au capacitatea să elimine starea de pericol grav și iminent la nivelul Primăriei Cernavoda

-
Disp. 16/2013 - Dispoziție privind constituirea comisiei de inventarierea documentelor specifice bibliotecii orășenești Cernavoda

-
Disp. 15/2013 - Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 14.01.2013

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 22/01/2015
nr. vizite: 14191
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
duminică, 24 octombrie 2021 21:36:22