Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

Dispoziții cu caracter normativ emise în anul 2015

 Dispoziția nr. 1242/2015

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința de îndată

 Dispoziția nr. 1236/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de negociere și evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție ”Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea contractării de servicii asistență din partea proiectantului pentru obiectivele de investiții: racordarea la magistrala de termoficare a PT7 dealul Sofia, Cernavoda, Racordarea la magistrala de termoficare urbană a PT 46 Cernavoda, Racordarea la magistrala de termoficare urbană a PT 35 și PT 45 inclusive mărirea capacității de transport pe tronsonul 119-217 din orașul Cernavoda

 Dispoziția nr. 1211/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor 

 Dispoziția nr. 1209/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Achiziționare CaC12 66 tone (Clorură de calciu)” organizată în data de 20/10/2015

 Dispoziția nr. 1084/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Continuare lucrări Grădinița cu program prelungit nr. 7 La Balon” organizat în data de 08/09/2015

 Dispoziția nr. 1079/2015

 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru  ”Circuite secundare și puncte termice aferente extinderii rețelei de termoficare PT7, PT46, etapa a II-a, racordare la magistrala de termoficare urbană în vederea punerii în funcțiune” Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3

 Dispoziția nr. 1061/2015

Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară din data de 31/08/2015

 Dispoziția nr. 1059/2015

Dispoziție privind numirea echipei de pregătire a documentației proiectului ”Hamangia first civilization of Old Europe. Evolutionary pattern Durankulak-Cernavoda” (traducere: Hamangia prima civilizație a vechii Europe. Modelul de evoluție Durankulak-Cernavoda)

 Dispoziția nr. 1053/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare pentru achiziția publică ”Furnizare pentru diverse produse alimentare” pentru Creșa 1 și Creșa 2 din orașul Cernavoda

 Dispoziția nr. 972/2015

 Dispoziție privind desemnarea reprezentantului Primăriei orașului Cernavoda în comisia constituită de SC RAJA SA pentru efectuarea inventarierii bunurilor preluate în concesionare conform protocolului de preadare-primire nr. 50097/03.12.2009

 Dispoziția nr. 955/2015

Dispoziție  privind nominalizarea agenților ecomonici din rețeaua comercială a orașului Cernavoda care vor distribui produse raționalizate către populație

 Dispoziția nr. 948/2015

Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința ordinară din data de 27/07/2015

 Dispoziția nr. 943/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluarea ofertelor pentru ”Furnizare de servicii internet prin fibră optică”

 Dispoziția nr. 921/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru  ”Lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuințe (...) din orașul Cernavoda, județul Constanța - lot 1, lot 2 și lot 3”

 Dispoziția nr. 920/2015

Dispoziție privind reorganizarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cernavoda”

 Dispoziția nr. 912/2015

Dispoziție privind numirea d-nei Mustafa Mersin în funcția de director medical interimar în cadrul Spitalului orășenesc Cernavoda

 Dispoziția nr. 909/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Cernavoda”

 Dispoziția nr. 903/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare pentru achiziția publică ”Servicii de inginerie geotehnică”

 Dispoziția nr. 902/2015

Dispoziție privind desemnarea unui reprezentant al Primăriei Orașului Cernavoda în comisia de constatare a pagubelor și evaluarea pierderilor suferite de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe baza de norme de venit

 Dispoziția nr. 888/2015

 Dispoziție privind reactualizarea comisiei pentru apărare

 Dispoziția nr. 886/2015

 Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere pentru terenurile ce vor fi atestate în patrimoniul domeniului public și privat al UAT Cernavoda

 Dispoziția nr. 880/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Continuare lucrări grădinița cu program prelungit nr. 7 La Balon” organizată în data de 03/07/2015

 Dispoziția nr. 879/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Lucrări de proiectare, execuție și împrejmuire pentru forare puț apă potabilă foraj PT10”organizată în data de 29/06/2015 

 Dispoziția nr. 876/2015

Dispoziție privind soluționarea notificării nr. 5348/2001, formulată conform Legii nr. 10/2001 de către Feraru Paul

 Dispoziția nr. 870/2015

Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința ordinară din data de 24/06/2015

Dispoziția nr. 867/2015  

Dispoziție privind constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Primăriei orașului Cernavoda

 Dispoziția nr. 862/2015

Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința de îndată din data de 16/06/2015  

 Dispoziția nr. 855/2015 

 Dispoziție privind numirea echipei de coordonare a elaborării Strategiei de dezvoltare integrată a Orașului Cernavoda pentru perioada 2015-2010

 Dispoziția nr. 826/215

 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de reparații finanțate din bugetul local Cernavoda

 Dispoziția nr. 825/2015

 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție și de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local Cernavoda și din alte surse atrase potrivit legii 

 Dispoziția nr. 824/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de cadastru și rapoartelor de evaluare

 Dispoziția nr. 819/2015

 Dispoziție privind constituirea comisiei de preluare a imobilului ”TURTURICA” de la SC RAJA SA

 Dispoziția nr. 794/2015

 Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința de îndată

 Dispoziția nr. 757/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare a ofertelor pentru servicii de proiectare și execuție în vederea extinderii iluminatului public la Unitatea de Pompieri Cernavoda

 Dispoziția nr. 733/2015

Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința ordinara din data de 25/05/2015

 Dispoziția nr. 726/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție prin cumpărare directă a unui serviciu bancar de plată online prin Sistemul Național Electronic de Plată cu colectarea impozitelor și taxelor locale într-un cont unic și apoi repartizarea lor pe surse de venit

 Dispoziția nr. 725/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție prin cumpărare directă a unui serviciu bancar de plată cu cadrul prin intermediul POS pentru plata impozitelor și taxelor locale

 Dispoziția nr. 711/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Dotări independente - mobilier”, pentru proiectul ”Centrul Național de informare și Promovare Turistică”

 Dispoziția nr. 701/2015

Dispoziție privind împuternicirea agenților constatatori din domeniul serviciilor publice, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor precum și pentru aplicarea sancțiunilor decurgând din acestea

Dispoziția nr. 673/2015

 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică ”Servicii de Elaborare a Planului Urbanistic Zonal - Orașul Cernavoda, Lot. 1 - Zona dealul Sofia, str Petru Rareș, Lot 2 - Zona Columbia, drum de Centură”

Dispoziția nr. 624/2015

Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 823/20.06.2013 pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică

Dispoziția nr. 623/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare a ofertelor pentru servicii de dirigenție de șantier

 Dispoziția nr. 603/2015

Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința ordinara din data de 27/04/2015 

 Dispoziția nr. 583/2015

Dispoziție privind convocarea consiliului local în ședința de îndată   

 Dispoziția nr. 579/2015

Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară

 Dispoziția nr. 575/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei pentru reglementarea, administrarea și verificarea lucrărilor privind realizarea registrului local al spațiilor verzi pe raza orașului Cernavoda

 Dispoziția nr. 555/2015

Dispoziție privind modificarea dispoziție nr 1 din 05/01/2015

 Dispoziția nr. 554/2015

Dispoziție privind desemnarea lucrătorilor cu atribuții în alarmarea, evacuarea, stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor în cazul unui incediu la sediile Primăriei orașului Cernavoda 

 Dispoziția nr. 529/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de negociere fără publicarea unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare ”Actualizarea proiectului 421S/2010 Cartier de locuințe Zona Sere Cernavoda - infractructură, proiectare în faza PT+CS+DDE” 

 Dispoziția nr. 448/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de Salubritate și spații verzi 

 Dispoziția nr. 447/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția de produse ”Mentenanță și reparații curente la clădirile administrate de Consiliul Local Oraș Cernavoda”

 Dispoziția nr. 413/2015 

 Dispoziție privind constituirea comisiei de analiză și evaluare a riscurilor de sănătate și securitate în muncă, la nivelul primăriei orașului Cernavoda

 Dispoziția nr. 397/2015

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 30/03/2015

  Dispoziția nr. 153/2015

 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 23/02/2015

  Dispoziția nr. 138/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de negociere cu SC Macrotech Business group SRL având ca obiect păstrarea în custodie a unui număr de 16 bucăți ”Platanus Hybrida”

 Dispoziția nr. 113/2015

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 11/02/2015

Dispoziția nr. 104/2015

Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare pentru achiziția publică "Servicii de mentenață iluminat public stradal în orașul Cernavoda"

Dispoziția nr. 36/2015 

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 26/01/2015

Dispoziția nr. 20/2015 

Dispoziție privind numirea d-nei Iordache Elena în funcția de director medical interimar în cadrul Spitalului orășenesc Cernavoda

Dispoziția nr. 19/2015 

Dispoziție privind reorganizarea comisiei de recepție și de punere în funcțiune a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și din alte surse atrase potrivit legii

Dispoziția nr. 18/2015

Dispoziție privind reorganizarea comisiei de recepție a lucrărilor de reparații finanțate din bugetul local

Dispoziția nr. 10/2015

Dispoziție privind înlocuirea unui membru al comisiei de gestionare a riscurilor constituită conf OMFP 946/2005

Dispoziția nr. 1/2015

Dispoziție privind numirea echipei de coordonarea elaborării Strategiei de dezvoltare integrată a orașului Cernavoda pentru perioada 2015-2020

  • Întrerupere alimentare cu energie electrică ***
  • ANUNȚ IMPORTANT ***
  • ANUNȚ DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE - Detalii anunț ***
  • Programul European Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD ***
  • A N U N Ţ privind selecția pentru 5 (cinci) poziţii de membri în Consiliul de Administrație al Societății ”Utilități Publice-Gospodăria Comunală” S.R.L.
    ***
    
Descrierea site-ului Programe și proiecte Specificatii tehnice Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 18/10/2019
nr. vizite: 31509
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
duminică, 24 octombrie 2021 22:18:48