Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
Anunț nr. 1364/2019

U.A.T. Cernavodă prin viceprimar Cîrjali Șerif anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ REABILITARE REȚELE TERMICE ÎN ANUL 2017 ORAȘ CERNAVODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA (PT2)”, propus a fi amplasat în str. M. Eminescu ( între str. Cuza Vodă și str. Răsăritului) /24 Ianuarie (între str. Răsăritului și str. Sermeni),  propus a fi amplasat în  orașul Cernavodă, județul Constanța, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, str. Unirii, nr. 23, Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet: http:/apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunț.


Anunț nr. 16628/2018

RAJA SA, cu sediul în municipiul Constanța, str. Călărași, nr. 22-24, județil Constanța, titular al investițiilor privind: ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014-2020”, propuse a fi amplasate în intravilanul și extravialnul localităților din județul Constanța : HÎRȘOVA, CIOBANU, VADU OII, CERNAVODA, ȘTEFAN CEL MARE, SALIGNY, FACLIA, MIRCEA VODĂ SATU NOU, MEDGIDIA, TORTOMAN, MIHAIL KOGĂLNICEANU, CORBU, LUMINA NĂVODARI, MAMAIA SAT, CONSTANȚA, OVIDIU, STAȚIUNEA MAMAIA, PALAZU MARE, POARTA ALBĂ, MURFATLAR, VALU LUI TRAIAN, POARTA ALBĂ, CASTELU, CUMPĂNA, LAZU, AGIGEA, EFORIE NORD, TECHIRGHIOL, BIRUINȚA, TOPRAISAR, TUZLA, EFORIE SUD, COSTINEȘTI,
23 AUGUST, MOȘNENI, DULCEȘTI, PECINEAGA, TATLAGEAC, MANGALIA ȘI STAȚIUNI, LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE, ALBEȘTI, NEGRU-VODĂ, COTU VĂII, DARABENI, VÂLCELE, AMZACEA, GENERAL SCĂRIȘOREANU, ADAMCLISI ȘI SAT ZORILE, COBADIN (SAT VIIȘOARA), MERENI ȘI SAT CIOBĂNIȚA, LANURILE, PIETRENI, CHIRNOGEN ȘI SAT CREDINȚA, PLOPENI, COMANA, TĂTARU, INDEPENDENȚA, (SI SATELE MOVILA VERDE, TUFANI ȘI FÂNTÂNA MARE), DUMBRĂVENI ȘI SAT FURNICA, BĂNEASA, LIPNIȚA, VIILE, OSTROV, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ȘI NU ESTE NECESARĂ PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro..

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.


 
Anunț nr. 5279/2018


Orașul Cernavodă prin Viceprimar CÎRJALI ȘERIF, titulară a proiectului: “Alimentare cu energie de joasă tensiune (LEA) pentru iluminatul public str. Prelungirea Seimeni, oraș Cernavodă”, “Alimentare cu energie de joasă tensiune (LEA) pentru consumatorii casnici pe stâlpii existenți pe str. Prelungirea Seimeni, oraș Cernavodă”, “Alimentare cu energie de joasă tensiune (LEA) pentru iluminatul public Cimitirul Ortodox, oraș Cernavodă”, “Alimentare cu energie de joasă tensiune (LEA) pentru iluminatul public strada Salciei, oraș Cernvaodă”, “Alimentare cu energie de joasă tensiune (LEA) pentru iluminatul public tabăra ACH, oraș Cernavodă” propus a se realiza în orașul Cernavodă, str. Prelungirea Seimeni, Răsăritului, Salciei, Prundului, județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.mediu-constanta.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.


Anunț nr. 2531/2018


ORAȘUL CERNAVODA prin Viceprimar CÎRJALI SERIF, cu sediul în oraș Cernavodă, str. Ovidiu, nr11, jud. Constanța, titular al proiectului:
BRANȘAMENTE PÂNĂ LA LIMITA PROPRIETAȚILOR, STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ, ORAȘ CERNAVODĂ, propus a fi amplasat în oraș Cernavodă, str. Alexandru Vlahuță, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, str. Unirii nr. 23, Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9 – 13 , precum si la urmatoarea adresă de internet: http:/apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunț.


Anunț nr. 44237/2017 


Orasul Cernavoda prin Viceprimar CIRJALI SERIF, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “ Reabilitarea si modernizarea unor strazi in orasul Cernavoda – LOT 1 si LOT 2 (str. Gheorghe Doja si str. Panait Cerna)” propus a fi amplasat in judetul Constanta, oras Cernavoda

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 precum si la urmatoare adresa de internet : http://apmct.anpm.ro.
Publicul poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.


Anunț Nr. 44234/2017


Orasul Cernavoda prin Viceprimar CIRJALI SERIF, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Reabilitari si modernizari strazi : str. Calarasi, str. Cazarmii, str. Energiei si str. Saint Sebastien Sur Loire” propus a fi amplasat in judetul Constanta, oras Cernavoda
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 – 13 precum si la urmatoare adresa de internet : http://apmct.anpm.ro.
Publicul poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt


Anunț Nr. 41407/2017


ORASUL CERNAVODA prin Viceprimar CIRJALI SERIF, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “AMENAJARE PARCARE STR. CRISAN ( SUB PODUL SF MARIA)” propus a fi amplasat in judetul Constanta, oras Cernavoda, str. Crisan (sub Podul Sf. Maria).
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni pana vineri, între orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anuntAnunț Nr. 41406/2017


ORASUL CERNAVODA prin Viceprimar CÎRJALI ȘERIF, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “AMENAJARE TROTUAR STR. ANGHEL SALIGNY (intre str. Crisan si str. Dacia)” propus a fi amplasat in judetul Constanta, oras Cernavoda, str. Anghel Saligny (intre str. Crisan si str. Dacia).
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni pana vineri, între orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.Anunț nr. 35213/2017

ORAȘUL CERNAVODĂ prin Viceprimar CÎRJALI ȘERIF anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: Nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ AFERENTĂ STR.MIHAI EMINESCU, STR.CUZA VODĂ ȘI STR.VASILE ALECSANDRI, ORAȘ CERNAVODĂ, JUD.CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, orașul Cernavodă, str.Mihai Eminescu/Cuza Vodă/Vasile Alecsandri.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr.23, în zilele de luni până vineri între orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
  • Administrația publică locală învestește în reamenajarea locului de joacă pentru copii situat pe strada Medgidiei
    ***
  • ***
  • Târg de mărțișoare handmade ***
  • Întrerupere alimentare cu energie electrică în orașul Cernavoda ***
  • ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE TEREN AGRICOL SAU NEAGRICOL - Detalii ***
    
Descrierea site-ului Programe Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 17/01/2019
nr. vizite: 3153
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
miercuri, 20 martie 2019 23:33:01