Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...

 Legea nr. 52 din 21.01.2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică - extras:

 Art. 6.
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

 
Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică:

 Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea proiectului:

 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 - data publicării  miercuri, 17 octombrie 2018

Raportul de specialitate - data publicării  miercuri, 17 octombrie 2018

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Compartiment Comunicare și Informatizare date sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  până la data de 27 octombrie 2018, ora 16:00.Proiect de hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 - data publicării: 06/02/2018


Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 - data publicării 7 noiembrie 2017
Raport de specialitate - data publicării 7 noiembrie 2017


 Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea proiectului:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Cimitirului ortodox din orașul Cernavoda și raportul de specialitate - data publicării: 27 aprilie 2017

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Serviciul Administrație Publică, Fond Locativ, Comunicare și Arhivă sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  până la data de 8 mai 2016.

Anunț organizare dezbatere publică - data publicării 08/05/2017

Agenda sesiunii - data publicării 08/05/2017

  Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea proiectului:

 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și raportul de specialitate - data publicării: 04 noiembrie 2016

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Serviciul Proiecte cu Finanțare Europeană, Guvernamentală si Locală, sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  până la data de 18 noiembrie 2016.

Anunț organizare dezbatere publică 
- data publicării: 22 noiembrie 2016

Invitație dezbatere publică:  - data publicării: 22 noiembrie 2016

Agenda sesiunii : - data publicării: 22 noiembrie 2016

Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea proiectului:

Proiect de hotărâre privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 - data publicării: 22 decembrie 2015

Raport de specialitate - data publicării: 22 decembrie 2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Serviciul Proiecte cu Finanțare Europeană, Guvernamentală si Locală, sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro  până la data de 1 ianuarie 2016.
Anunt organizare dezbatere publică
 -  data publicării - 2 februarie 2016

Invitație dezbatere publică - data publicării 2 februarie 2016

Agenda sesiunii din data de 03/02/2016 - data publicării 2 februarie 2016

Agenda sesiunii din data de 04/02/2016 - data publicării 2 februarie 2016 
Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, am procedat la afişarea proiectului:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag UAT Cernavoda - data publicării: 26/11/2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune  la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Serviciul Proiecte cu Finanțare Europeană, Guvernamentală si Locală, sau în format electronic pe adresa de e-mail primaria@cernavoda.ro 
 până la data de 15/12/2015

Anunț organizare dezbatere publică
 - data publicării 16/12/2015

Invitație dezbatere publică - data publicării 16/12/2015

Agenda sesiunii - data publicării - 16/12/2015

Proces verbal dezbatere publică - data publicării - 06/01/2016
 
Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică
, republicată, am procedat la afişarea proiectului:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.  - data publicării: 12/10/2015

Raport de specialitate

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, până la data de 23 noiembrie 2015 la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Serviciul Proiecte cu Finanțare Europeană, Guvernamentală si Locală.


Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, am procedat la afişarea proiectului:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag UAT Cernavoda - data publicării: 11/09/2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, până la data de 25/09/2015 la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Compartimentul Informatizare Date și Arhivă


Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, am procedat la afişarea proiectului:


Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a orașului Cernavoda 2015-2020   - data publicării: 30/07/2015

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, până la data de 13/08/2015 la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Compartimentul Informatizare Date și Arhivă

Anunț organizare dezbatere publică - data publicării: 18/08/2015

Invitație dezbatere publică - data publicării:18/08/2015

Agenda sesiunii de dezbatere -  data publicării:18/08/2015

Minuta
  - data publicării:31/08/2015                                     

 Anunţ nr. 28944 din 22.10.2014
Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea proiectului:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 

Raport de specialitate

Termen: 21.11.2014

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, până la data de 21 noiembrie 2014 la sediul Primăriei Orașului Cernavoda, Compartimentul Resurse Umane.

 
Anunţ nr. 38500 din 14.11.2013
Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, am procedat la afişarea proiectului:

Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014

Raport de specialitate

Termen: 06.12.2013

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se vor depune, până la data de 06 decembrie 2013 la sediul Primăriei orasului Cernavoda, Compartimentul Resurse Umane.
      
  • Ziua lui Mihai Eminescu – Ziua Culturii Naționale
    ***
  •    ***
  • Cernavoda se transformă pentru cinci zile în Orășelul lui Moș Crăciun ***
  • Programul casieriei în perioada sărbătorilor de iarnă ***
  • Moș Crăciun sosește la Cernavoda ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 17/10/2018
nr. vizite: 13012
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
vineri, 18 ianuarie 2019 07:29:06