Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
 
TÂRGUL HANDMADE DE MĂRȚIȘOR

    Primăria orașului Cernavoda, organizează și în acest an tradiționalul Târg de Mărțișor. Acesta va avea loc în holul principal al Primăriei, în zilele de 27 și 28 februarie 2018.
Informații suplimentare și înscrieri la tel: 0241/487140.

De interes
Anunț

    Primăria orașului Cernavoda derulează începând cu data de 14.02.2018 ora 09:00 programul de distribuire a tichetelor sociale conform HCL 78/17.03.2016 pentru ”Lăsatul secului” (Postul Sfintelor Paști).
    Sunt invitați să se prezinte la Sediul Direcției de Asistență Socială toți beneficiarii de tichete( literele A-Z) cu următoarele documente în original:
 - actul de identitate
 - ultimul cupon de pensie. 

În atenția solicitanților de locuințe ANL. 
Primăria orașului Cernavoda vă face cunoscut faptul că în perioada 01 februarie -28 februarie 2018 la Centrul de Informare pentru Cetățeni se primesc cereri pentru locuințe de tip ANL. 

Detalii anunț
Anunț

    Posesorii locurilor de veci care au contractele de concesiune expirate, taxele anuale neachitate, locuri neîngrijite sau părăsite, sunt rugați să se prezinte până la data de 31.03.2018 la biroul administrației cimitirului din orașul Cernavoda, str. Răsăritului, nr 49, pentru clarificarea și actualizarea situațiilor.  
 Conform Legii102/08.06.2014 și a Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului aprobat prin HCL 159/29.06.2017, ART. 20,lit c și f, neachitarea taxelor și neîngrijirea locului concesionat pe o perioadă de 2 ani, duc la rezilierea contractului.
    
 În cazul rezilierii contractelor, locurile vor fi reconcesionate altor persoane, iar osemintele vor fi depuse la osuarul cimitirului.

Ultimele stiri
Orașul Cernavoda, în continuă dezvoltare

    Primarul orașului Cernavoda, Liviu – Cristian Negoiță a semnat azi, 05.02.2018 împreună cu reprezentantul MDRAP, cel de-al doilea contract finanțat din bugetul MDRAP în valoare de 763.632,88 lei pentru realizarea obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Cresă nr 1, str Tudor Vladimirescu nr 10, în vederea creșterii eficienței energetice” din orașul Cernavoda. Banii au fost alocați în baza Ordinului 3420/2017 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. 
    Contractul intră în vigoare începând cu data de 05.02.2018 și are valabilitatea până la finalizarea obiectivului de investiții, ce cuprinde lucrări precum: izolarea termică a pereților exteriori, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, montare tâmplarie exterioară performantă energetic, înlocuirea ușilor de acces în clădire, înlocuirea coloanelor de distribuție inclusiv termoizolarea din subsol, inlocuirea corpurilor de încălzire, montarea corpurilor de iluminat cu consum redus de energie, dar și dotări interioare. 
    Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 796,559,88 lei, diferența fiind suportată din Bugetul Local al orașului Cernavoda.

Hai să dăm mână cu mână!

    Ziua de 24 ianuarie 1859, cunoscută de români ca ”Mica Unire” este sărbatorită an de an și reprezintă unirea vechilor principate, Moldova și Țara Românească într-un Principat Unit în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 
    Cu acest prilej,în data de 24 ianuarie 2018, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură I.D. Chirescu din Cernavoda va avea loc un program cultural-artistic dedicat evenimetului istoric de la 24 ianuarie 1859 “Unirea Principatelor Române”. 
    Programul cuprinde o scurtă prezentare a evenimetului istoric urmată de un program artistic susținut de Ansamblul de dansuri populare ”Mugurelul” dar și de invitați speciali. 
    Evenimentul se va încheia cu tradiționala Horă a Unirii, la care toți cernavodenii sunt invitați să participe alături de artiștii Casei de Cultură și de spectatorii prezenți la eveniment.

Start pentru dezvoltarea orașului Cernavoda

    Prin Ordinul nr.3420/2017 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, orașului Cernavoda i-au fost alocate sume importante de bani de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Național de Dezvoltare pentru implementarea a 5 proiecte de mare importanță la nivel local, proiecte ce susțin dezvoltarea locală și regională  prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă. 
    Pentru realizarea obiectivului de investiții ”Cartier de locuințe, zona Sere, Cernavoda – Infrastructură”, azi 19.01.2017, Primarul orașului Cernavoda, Liviu – Cristian Negoiță a semnat împreună cu reperezentantul MDRAP contractul de finanțare în valoare de 11.075.243,00 lei. Valoare totală a investiției se ridică la suma de 12.882.907,82 lei, diferența fiind suportată din Bugetul Local al orașului Cernavodă. 
    Acest contract intră în vigoare începând de azi și are valabilitate pănă la finalizarea obiectivului de investiții și cuprinde următoarele lucrări:
- Rețea alimentare cu apa potabilă
- Rețea canalizare menajeră
- Rețea canalizare pluvială
- Rețea electrică pentru iluminat public
- Stație pompare ape menajere
- Bazin de retenție
- Trotuare, străzi, alei, spații verzi, parcări
Suplimentar dl. Primar Liviu- Cristian Negoiță împreună cu Consiliul LocalCernavodă vor asigura finanțarea de la Bugetul Local a rețelelor de alimentare cu energie termică și alimentarea cu energie electrică pentru utilizatorii casnici.

Ultimele comunicate de presa
Cultura Hamangia valorificată la nivel internațional

    În data de 12.10.2017 a avut loc sedință extraordinară a Consiliului local Cernavodă în vederea aprobării a două proiecte de hotărâre, respectiv aprobarea documentației în faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local, ambele pentru proiectul „Restoration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product, Hamangia – first civilation of old Europe” –(„Restaurarea moștenirii culturale unice comune și promovarea produsului turistic comun, Hamangia – prima civilizație a vechii Europe”) 
    Ambele proiecte de hotărâre au trecut de votul consilierilor PNL, PMP și M10 , singurii ce au conștientizat importanța deosebită pe care o are atragerea unei finanțări de 700.000 EURO, prin care se pune în valoare orașul Cernavoda, cultura Hamangia – statuetele Gânditorul și perechea sa, precum și importanța valorificării acestor vestigii pe termen lung. 
  

Citește întregul comunicat de presă
Festivalul Dunării la Cernavoda

    În perioada 28-30 iulie are loc la Cernavoda prima ediție a ‚Festivalului Dunării’, eveniment organizat cu scopul de a promova turismul de pe malul dobrogean al Dunării - al doilea fluviu din Europa ca mărime ce are afluenți în 4 capitale europene (Bratislava, Belgrad, Viena și Budapesta) și traversează 10 țări . 
    La acest festival au confirmat participarea aproximativ 50 de persoane: jurnaliști, bloggeri, agenți de turism dar și invitați speciali din țară și străinatate. Pe parcursul celor 3 zile, invitații vor vizita obiectivele turistice din orașul Cernavoda și vecinătatea acestuia, astfel că: 
    - Vineri, 28.07.2017 se va vizita Centrul Național de Informare și promovare Turistică Cernavodă, muzeul Axiopolis, iar în ultima parte a zilei oaspeții vor vizita Muzeul de Artă din Comuna Topalu. 
    - Cea de-a doua zi a festivalului , sâmbătă 29.07.2017, va debuta cu o conferință în cadrul căreia se vor dezbate subiecte legate de turism, posibilitatea de dezvoltare a acestuia în orașul Cernavodă, dar și modalități de conservare a patrimoniului local. Conferința va avea loc la Casa de Cultură a orașului Cernavodă. Ulterior se vor vizita așezăminte ale cultelor religioase ce reprezintă deopotrivă monumente istorice ale orașului, precum „Biserica Sfinții Constantin și Elena” dar și Geamia Cultului Musulman din oraș, urmând apoi deplasarea către Capidava unde va avea loc deschiderea celei de-a XXVIII-a ediție a ATLANTYKRON-ului – Insula Viitorului (Academia de Vară pentru Tineret, Știință Viitorologie și Science Fiction) 
    - Ultima zi a festivalului, este dedicată vizitării podului Anghel Saligny, o adevărată capodoperă a acestei zone, dar și a României. 
    Prin această acțiune, reprezentanții conducerii locale Cernavoda doresc să evidențieze faptul că orașul Cernavoda și această zona reprezintă un adevărat rezervor de resurse naturale ce așteaptă să fie utilizate în mod eficient și constructiv în promovarea turistică a zonei, în țară și în străinătate.

Cernavoda, 25 iulie 2017

Unitatea 2 CNE Cernavoda reconectata la SEN

    SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost sincronizata la Sistemul Energetic National in dimineata de 23 iulie 2017.
Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la SEN ca urmare a aparitiei unui tranzient aferent unui soft din partea clasica a centralei in data de 22 iulie 2017.
In prezent, Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala. 
    Aparitia unor tranzienti la partea clasica a centralei si lucrarile de remediere a soft-ului nu implica niciun impact asupra securității nucleare a reactorului, personalului de exploatare, populației și mediului înconjurător, sistemele centralei funcționand in conformitate cu proiectul.
Cernavoda, 24 iulie 2017

Comunicatul de presă al SNN
Romana English
 
  • TÂRGUL HANDMADE DE MĂRȚIȘOR ***
  • Orașul Cernavoda, în continuă dezvoltare ***
  • Hai să dăm mână cu mână! ***
  • Start pentru dezvoltarea orașului Cernavoda

    ***
  • Ziua Culturii Naționale – Ziua lui Mihai Eminescu ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Harta site-ului Carieră
data ultimei actualizari a paginii curente: 21/02/2018
nr. vizite: 618232
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
joi, 22 februarie 2018 20:36:59