Primaria Orasului Cernavoda
str. Ovidiu nr. 11, Cernavoda, jud. Constanta, cod 905200
telefon: 0241 238030, 0241 487108, fax: 0241 239578, 0241 487124, email: primaria@cernavoda.ro
Pagina principala
cautare avansata...
 
    ANUNŢ PUBLIC

    PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA
Va aduce la cunostinta ca in baza Ordinului Comun (ord.45/1991 al MAA; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep.pentru Admin.Locala si 127/1991 al ACA din Romania 1786/TB/1991 al Min.Transporturilor), a Legii apiculturii nr.383/2013, ca in perioada 26.07.2016-03.08.2016 se vor aplica TRATAMENTE in interiorul localitatii incepand cu ora 21.00, pentru combaterea insectelor de disconfort adulti. 
    Produsul este toxic pentru albine. 
    Se recomanda pe perioada de aplicare a tratamentului evitarea expunerii pe domeniul public a copiilor, varstnicilor, precum si a persoanelor cu afectiuni respiratorii.

De interes
Anunț Selecție parteneri pentru depunerea unui proiect în cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 cu completările și modificările din 2016 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, Orasul Cernavoda, Judetul Constanta anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener/ parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”


Detalii anunț
ANUNȚ PUBLIC

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/09.06.2014 pentru proiectul: ”Ro-NET - Constituirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate pentru utilizarea fondurilor structurale” propus a fi implementat la nivel național.
Anunțul este afișat la sediul primăriei orașului Cernavoda și
AICI.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Orașul Cernavoda, prin viceprimar, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a cordului de mediu pentru proiectul ”Via Verde Cernavoda - Revitalizarea orașului Cernavoda prin refuncționalizarea terenurilor destructurate și crearea de spații verzi pentru petrecerea timpului liber”, propus a fi amplasat în localitatea Cernavoda, str. Canalului FN, jud. Constanța.
Întregul anunț poate fi vizualizat
AICI.

Ultimele stiri
    ANUNT

    SC Utilitati Publice Cernavoda SRL aduce la cunostinta cetatenilor ca executa lucrari cu plata in rate pe durata a maxim 12 luni in urmatoarele domenii:

- lucrari de reparatii si de bransare la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica;

- proiectarea instalatiei interioare de incalzire si apa calda;

- racordul la limita de proprietate (apa rece, canalizare, incalzire si apa calda);

- instalatia interioara de incalzire si apa calda;

- instalatii de apa, canalizare;

- contorizarea la nivel de bransament (montare Gigagalorimetru, apometru de apa calda si apa rece);

- constructii : zidarie, finisaje (gresie, faianta, zugraveli). 

    Pentru mai multe detalii persoanele interesate sunt asteptate la sediul SC Utilitati Publice Cernavoda SRL, str. Fdt. Viorelelor, nr.2A, la departamentul Relatii cu Publicul.

    INFORMARE

    În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, UAT Cernavoda, prin primar Liviu Cristian Negoiță, cu sediul în localitatea Cernavodă , str. Ovidiu nr.11, judeţul Constanţa, cod poștal 905200, tel / fax 0241-487108/ 0241-487124 , intenționează să solicite de la A.N. “Apele Romane” - Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului ,,VIA VERDE CERNAVODA – REVITALIZAREA ORAȘULUI CERNAVODA PRIN REFUNCȚIONALIZAREA TERENURILOR DESTRUCTURATE ȘI CREAREA DE SPAȚII VERZI PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER”. 
    Această investiţie este nouă. 
    Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului oraşul Cernavoda prin primar LIVIU CRISTIAN NEGOIȚĂ cu sediul în localitatea Cernavodă , str. Ovidiu nr. 11 , judeţul Constanţa,cod 905200, tel/ fax : 0241-487108 / 0241-487124 după data de 27.07.2016. 

    PRIMAR,
    LIVIU CRISTIAN NEGOIŢĂ

    ANUNŢ

    SC Utilităţi Publice Cernavodă SRL aduce la cunoştinţă abonaţilor că în perioada 01-15.08.2016, conform planificării comunicată de SNN Nuclearelectrica SA, ca urmare a programului anual de întreţinere preventivă, se va sista furnizarea apei calde. 
    Pe această cale, abonaţii societăţii care au boilere, sunt rugaţi să repare coloanele de alimentare pentru a nu influenţa înregistrarea contorilor.

CONSILIUL LOCAL CERNAVODĂ
SC UTILITĂŢI PUBLICE CERNAVODĂ SRL
Str. Fdt. Viorelelor, nr.2A, cod 905200 Jud. Constanţa
CUI 27477177 J13/1823/2010

Ultimele comunicate de presa
Avocatul poporului din nou la Cernavoda

    Avocatul Poporului - Biroul teritorial Constanța acordă audiențe cetățenilor din orașul Cernavoda miercuri, 20 iulie 2016 începând cu orele 11:00 la sediul Primăriei orașului Cernavoda. Înscrierile se pot face la tel: 0241 550 544.
    Acordarea audiențelor este gratuită, iar petițiile adresate instituției Avocatul poporului sunt scutite de taxă de timbru.

Citește întregul comunicat de presă AICI

Vizită oficială a ambasadorului Marii Britanii la Cernavoda

Primăria Oraşului Cernavodă a primit în această dimineaţă vizita diplomatică a excelenţei sale Paul Brumell, ambasadorul Marii Britanii în România. Aflat pentru prima dată la Cernavodă, reprezentantul diplomatic a avut parte de o primire călduroasă din partea conducerii Administraţiei Publice Locale, alături de care a participat la o întrunire oficială.
 
Citește comunicatul de presă AICI

INVESTIȚIILE CONTINUĂ LA CERNAVODA

Anul 2015 a adus multă prosperitate în Oraşul Cernavodă. Finanţările nerambursabile, atât europene cât şi guvernamentale, obţinute în ultimele 12 luni, confirmă acest lucru. Investiţiile cu fonduri externe au început la Cernavodă, încă din toamna anului trecut, odată cu proiectul „Aducţiune de apă de la mare adâncime de la Medgidia” prin intermediul RAJA, în valoare de peste 7 milioane de euro. Banii europeni au finanţat şi proiectul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cernavodă, ...
                                                                                                                                                           
Citește comunicatul de presă
AICI

 2 noiembrie 2015

Romana English
ultimele 3 actualizari
Organizare
Carieră
Programe și strategii
 
  •     ANUNŢ PUBLIC ***
  •     ANUNT ***
  •     INFORMARE ***
  •     ANUNŢ ***
  •     La Cernavodă s-a dat startul efectuării tratamentelor pentru combaterea insectelor care provoacă disconfort ***
    
Descrierea site-ului Specificatii tehnice Strategia de Dezvoltare Integrată a Orașului Cernavoda 2015-2020 Harta site-ului
data ultimei actualizari a paginii curente: 28/07/2016
nr. vizite: 386895
Copyright © Primaria Orasului Cernavoda
vineri, 29 iulie 2016 01:11:13